we Wrocławiu

https://www.youtube.com/watch?v=_7b9H3CfH7g

fot.AJ

fot.AJ

fot.AJ

fot.AJ

jechałam na spotkanie Małgosi Hrycaj i Jacka Sojana. Okazało się, że występujących było co niemiara. Dzięki gościnnemu mikrofonowi klubu Pieśniarze mogli się zaprezentować różni artyści, również z innych krajów – Iranu, Węgier, Niemiec. Było wesoło, lirycznie, satyrycznie, muzycznie. Klimat, jaki lubię, do którego dorzuciłam parę swoich fraszek (zob.link)

foto organizatora

foto organizatora

 

interesująco o swoim kraju

spotkanie w bibliotece, fot .AJ

 

W sieradzkiej bibliotece powiatowej interesująco o Gruzji opowiadała Lali Dudek. To pierwsze z cyklu spotkań poświęcone historii Gruzji. Kolejne opowieści będą dotyczyły kulinariów.

fot.Piotr Andrzejak

fot.Piotr Andrzejak

fot.Piotr Andrzejak

sobotnie popołudnie

Sobotnie popołudnie, w marcu jak w garncu. Tym razem kilkustopniowy mróz. Wieje. W Białej Fabryce w Łodzi nieco cieplej, zwiedzamy wystawę prac Magdaleny Abakanowicz. Będzie druga część w czerwcu, teraz śledzimy jej drogę twórczą, oglądamy krótki filmik. Prace płaskie, przestrzenne, tych drugich więcej. Aż dziw bierze, że takimi olbrzymami zajmowała się słaba kobieta. Wchodzimy w świat Abakanów, niezwykły, nieco przygnębiający. Zajrzymy na kolejną wystawę, taki jest plan.