Kraków, ach Kraków…

Były promocje, było spotkanie po, był spacer, teatr, wystawa Wyspiańskiego czyli całkiem kulturalny weekend.