24 stycznia 2015

Warszawa, spotkanie promujące tomik Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia „Sonaty i repertoria”.

Z Jarosławem mieliśmy okazję się spotkać kilkakrotnie podczas imprez organizowanych w Krakowie, Mławie, Brzegu, Sieradzu. Rozmawialiśmy również wcześniej o perypetiach związanych z wydaniem „Sonat…”, z opóźnieniem druku. Jarek zastanawiał się nad okładką. Najpierw miałam okazję poznać wiersze jeszcze przed ostateczną korektą. „Sonaty i repertoria”  – tomik bardzo ważny, wydany po sześciu latach przerwy w Zeszytach Literackich.

W sobotę 24 stycznia 2015 roku w Tarabuku, w Warszawie, pojawiło się mnóstwo gości, poetów właściwie z całej Polski. Najwięcej z Warszawy, ale dotarły też osoby z innych miast…

Najpierw było trochę kuluarowych rozmów, serdecznych gestów powitania, wreszcie zdenerwowany bohater dał sygnał  Łukaszowi Lipce do rozpoczęcia wieczoru. Zdenerwowanie z każdą chwilą ustępowało, a Łukasz swoimi pytaniami delikatnie moderował przebieg spotkania. Mieliśmy okazję poznać okoliczności powstania wierszy, inspiracje, nieco wątków biograficznych.

Wiersze Jarka znakomicie czytali Adrianna Janota-Słocińska (aktorka) i Karol Samsel.

Spotkanie to także sukces głównego organizatora – grupy PPG (Poeci Po Godzinach) z niezawodną Renatą Radną-Mszycą. Tradycyjnie odbył się także turniej jednego wiersza.