Bory Tucholskie

***

tam
gdzie cisza
jest piękna
 
nakładam na siebie
zieloną suknię słów
 
nie muszę
wołać marzeń

one tu były
przede mną

Bory Tucholskie, jezioro Skrzynka