Daleko czy blisko?…

Zbliża słowo, zbliża obraz, zmniejsza odległości tak, jak w hiszpańskojęzycznym magazynie „Azahar” ( po polsku tytuł brzmiałby – Kwiat Pomarańczy, czyż nie urocza nazwa dla pisma literacko-artystycznego?… ). Pismo zaczyna trzydziesty pierwszy rok istnienia; to budujące, że są na świecie miejsca życzliwe słowu, obrazowi, emocjom – dwudziesta piąta godzina doby…