fraszkowo

fraszki dwujęzycznie

 

Na portale plotkarskie

Otwórz okienko,

znajdziesz bagienko.

Telegram od strun i klawiszy

Nie ma muzyki

bez ciszy.

Bez słów

Rozmowę nawiązywała

wyłącznie mowa jej ciała.