konferencja online

13 stycznia w południe czasu kijowskiego a 11.00 czasu warszawskiego odbył się panel dyskusyjny poświęcony sztuce, literaturze i edukacji zorganizowany przez Mykołę Martyniuka dyrektora College’u Pedagogicznego w Łucku. Uczestniczyło w nim ponad 50 nauczycieli, wykładowców i literatów z krajów Europy Środkowej. Panel bardzo dobrze przygotowany i sprawnie przeprowadzony. Mieliśmy okazję poznać i porównać listy lektur obowiązkowych na różnych szczeblach edukacji z uwzględnieniem klasyki światowej i utworów autorów współczesnych. Prowadzącego i uczestników panelu z Ukrainy interesowało, jakie utwory literatury ukraińskiej są znane i przekładane na języki polski, bułgarski, czeski. Spotkali się sceptycy, optymiści i realiści. „Róbmy tyle, ile możemy” – powiedział profesor Wiktor Jaruchyk, który miał okazję 5 lat przebywać w Polsce i wykładać na UAM w Poznaniu.