magazyn

W internetowym magazynie literackim w Indiach ukazała się pewna opowieść w języku angielskim. Istnieje również wersja papierowa, jednak jak mniemam całkowicie u nas niedostępna. Wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką. Najpierw zaproszenie, później przesłanie materiału, drobna korekta, zatwierdzenie do druku, była również wcześniejsza zapowiedź, czyli można być zadowolonym, zwłaszcza, że publikacja zyskała uznanie. Warto zajrzeć i na inne strony pisma korzystając z adresu internetowego magazynu.

Źródło fotografii strona magazynu literackiego.