nadeszła

Przesyłka z USA nadeszła. Antologia „Contemporary Writers of Poland”, kolejna w której jest coś mojego. Ta antologia jest wyjątkowa, ponieważ założeniem redaktora antologii – Danuty Błaszak było pokazanie pokolenia Współczesności, książka dedykowana jest jej legendarnemu założycielowi Leszkowi Szymańskiemu. Są tutaj eseje poświęcone Krzysztofowi Gąsiorowskiemu, Jerzemu Zdzisławowi Bolkowi, Leszkowi Szymańskiemu, Markowi Hłasce, Tadeuszowi Konwickiemu, Czesławowi Miłoszowi, Tadeuszowi Różewiczowi, Zbigniewowi Herbertowi, Januszowi Ihnatowiczowi, Stanisławowi Rembekowi, jest archiwalny wywiad z Romanem Śliwonikiem.

Drugą część antologii stanowi wybór tekstów gości zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu. Dziwić może nieco, że znalazły się tutaj utwory autorów nie pochodzących z Polski. Ma to jednak pewien sens, zamysłem (jak przypuszczam) redaktora antologii było zainteresowanie polską poezją osób, które zajmują się zarówno tworzeniem, jak i popularyzacją poezji w ogóle. Wśród gości znajdziemy utwory Johna E WordSlingera – poety, pomysłodawcy i realizatora projektu Poetry Train, Rafała Czachorowskiego –  wydawcy i redaktora naczelnego PoeciPolscy.pl. organizatora spotkań promocyjnych i literackich w Warszawie, założyciela Fundacji Duży Format, Aleksandra Nawrockiego poety, prozaika i eseisty, krytyka, wydawcy, tłumacza, redaktora naczelnego miesięcznika „Poezja dzisiaj”, Bohdana Wrocławskiego poety i redaktora naczelnego portalu pisarze.pl, są utwory Anny Marii Mickiewicz, Alicji Kuberskiej, Tadeusza Hutyry, Adama Lizakowskiego, Maureen Clifford, Marty Berowskiej, Mariusza Kusiona, Katarzyny Lisowskiej, Haliny Birenbaum, Gerrego Kocha, Doroty Silaj, Chrisa Bodora, Dave’a E.Rogersa, Carlesa Edwarda Yorka, Bradleya LeBlanca, Bohdana Urbankowskiego, Barbary M. Voit, Barbary Osuchowskiej, Uvi Poznansky, Stanisława Stanika, Zofii Korzeńskiej, Krystyny Koneckiej. Być może nie wymieniłam wszystkich. Według jakiego klucza wybierała do swojej antologii autorów Danuta, to już ona sama wie. Dość powiedzieć, że mój tekst An Appeal to the Poet w tłumaczeniu Marka Marciniaka otwiera część gościnną tej książki.

29122016020