Słowacki

przekład – Bohuslava Vargová-Hábovčíková

publikacja w „Gaštanový pel’ „,

Bohuslava Vargová-Hábovčíková – Teofil Klas
– Stanisław Andrzej Średziński a kolektív
Zborník prác VIII. ročníka medzinárodnej literárnej a výtvarnej súaže udí s mentálnym postihnutím, skúsenosami s psychickým ochorením, pracovníkov s nimi a priaznivcov mentálneho a duševného
zdravia, ROZHL’ADY 2014,
Vydavatestvo Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky
Agnieszka Jarzębowska
* * *
túžim po čase
ke odídem
do krajiny
kde nik
nebude PROTI
1980 Moskva
(Z knihy Prekladanec)
* * *
nedá sa žiada privea
lenže ja predsa nežiadam
tak vea
stačí mi tvoja prítomnos
kytica celkom lacná
a hoci ročné obdobie
povedzme — jar
(Z knihy Prekladanec)
Básnikovi
zasvie kým zhasneš
zasvie kým zaspíš
a príbeh svoj mi rozpovedz
o živote ktorý a nemaznal
nie z rozprávky tak pre blázna
o pobádaní vpred
zažitých pretekoch
o tom čo si hoden
o šastí o pohode
o u och s krásnom v duši
o tých s láskou i snom čo búši
že svet sa pretvára má peknotou
zanechaj nejaké nám slová
zanechaj nejaké nám nôty
nejaké šastné zblízka zábery
zasvie kým zhasneš
zasvie kým zaspíš
a príbeh svoj mi rozpovedz
(Z knihy Prekladanec)
* * *
hromadím šeplety
pre iných
bežné haraburdy
zátku od šampanského
od vína
po prvý raz pitého
škatuku po náhodne zabudnutých  cigaretách
mušu vylovenú
z dna exotického mora
i ružu
báseň
fotografie
knihy
pre seba skladám
z črepiniek
potlčeného času
1979
(Z knihy Prekladanec)