od 100 do 112

W kolejnym już 112 numerze magazynu literackiego ukazującego się w Hiszpanii pojawił się mój wiersz w tłumaczeniu prof.Alicii Minjarez-Ramirez i zdjęcie kwiatów mojego autorstwa.

Być zapraszanym do dwunastu kolejnych wydań to zaszczyt i wyróżnienie.