spotkanie w bibliotece, 27 kwietnia 2015r.

w Sieradzu w Bibliotece Miejskiej – fraszki, wiersze, opowieści o podróżach, fotografie,

a

fot. Anna Baśnik