tłumaczenia – włoski

Przekład – Joanna Kalinowska

 

***
najważniejsze
żeby nikogo nie skrzywdzić
mówi człowiek
któremu blisko do ostatniego rozliczenia
i żeby bliski był ktoś
dlatego że chce
a nie dlatego że musi

nikt nie jest nieśmiertelny

najzwyklejszy poeta powie
non omnis moriar

***
il più importante
è non fare male a nessuno
dice l’uomo
che si avvicina all’ultimo resoconto
e avere vicino a te qualcuno
perché lui lo vuole
non perché deve

nessuno è immortale

il poeta più comune dirà
non omnis moriar

i fraszki

rys. Jan Skarżyński

Modlitwa poranna

Ofiaruj mi Panie
Czasu na dospanie.

La preghiera del mattino

Ti prego, o Signore, di acconsentire
ancora un po’ di tempo per dormire.

One u niego

Sądząc po frekwencji,
jego libido było wyższe od ich inteligencji.

Dopo il conteggio

A giudicare dalla presenza,
la sua libido era più alta
dalla loro intelligenza.

Ekologiczna fraszka z branży ciepłowniczej

Jestem dogrzewana
ciepłem pewnego pana.

Satira ecologica dal campo del riscaldamento

Mi sono riscaldata
grazie al calore
di un signore.

Jak wychowywać?

Sekrety dobrego dzieci wychowania:
maksimum cierpliwości, minimum zaufania

Come educare?

I segreti dell’educazione dei bambini, ottima:
massima pazienza, fiducia minima.

Niejedna żona, niejeden mąż, niejeden polityk  

Obiecywali symbiozę.
Zapadli na sklerozę.

Più di una moglie, di un marito, di un politico

Hanno promesso la simbiosi.
Sono caduti nella sclerosi.

O szczęściu

Wtedy gdy jesteśmy młodzi,
zegar szczęścia szybciej chodzi.

A proposito di felicità

Quando siamo giovani invoca la voce
l’orologio della fortuna cammina più veloce.

 

A.Jarzębowska