tłumaczenia – włoski

Przekład – Joanna Kalinowska

 

***
najważniejsze
żeby nikogo nie skrzywdzić
mówi człowiek
któremu blisko do ostatniego rozliczenia
i żeby bliski był ktoś
dlatego że chce
a nie dlatego że musi

nikt nie jest nieśmiertelny

najzwyklejszy poeta powie
non omnis moriar

***
il più importante
è non fare male a nessuno
dice l’uomo
che si avvicina all’ultimo resoconto
e avere vicino a te qualcuno
perché lui lo vuole
non perché deve

nessuno è immortale

il poeta più comune dirà
non omnis moriar

***
maki lubią nasypy kolejowe obsiadają je odmierzają kilometry
przyglądają się torom podglądają podróżnych w oknach

ogrodowe hodowlane zagarniają słońce do płatków
nadymają się niczym baloniki

leśne drobinki chwieją się na powyginanych wiotkich nóżkach
podpatrują sarny i zające biesiadują z poziomkami

polne maki w towarzystwie chabrów i rumianków
czekają na zaproszenie płócien i obiektywów

we Włoszech maki wiążą kwiecień z majem
w ruinach starożytnych budowli lub wędrują Via Apia z dziką orchideą

niegdyś zakwitły na obrusie wyszywanym ręką mojej matki
nigdy nie dokończonym

tu maki tam maki ówdzie maki

a tylko te jedne jedyne zamknięte w wyciągniętej do mnie piąstce dziecka
mają kształt serca

***

ai papaveri piacciono gli argini ferroviari, risiedono su di loro, misurano i chilometri
guardano i binari, spiano i viaggiatori alle finestre

allevati ai giardini, stanno raccogliendo il sole per i petali
si gonfiano come palloncini

quelli cresciuti sulla foresta sono piccoli, oscillano su gambe contorte e snelle
stanno guardando i cervi e le lepri che banchettano con fragoline di bosco

i papaveri di campo in compagnia di fiordalisi e camomilla
stanno aspettando l’invito di tele e di lenti delle camere fotografiche

in Italia, i papaveri legano aprile a maggio
tra le rovine degli antichi edifici o passeggiano in Via Appia con le orchidee selvagge

una volta sbocciarono sulla tovaglia ricamata di mia madre
mai completata

qua i papaveri, là i papaveri, dappertutto i papaveri

solo quelli rinchiusi nel pugno di un bambino allungata a me
hanno una forma a cuore

traduzione – Joanna Kalinowska

 

i fraszki

rys. Jan Skarżyński

Modlitwa poranna

Ofiaruj mi Panie
Czasu na dospanie.

La preghiera del mattino

Ti prego, o Signore, di acconsentire
ancora un po’ di tempo per dormire.

One u niego

Sądząc po frekwencji,
jego libido było wyższe od ich inteligencji.

Dopo il conteggio

A giudicare dalla presenza,
la sua libido era più alta
dalla loro intelligenza.

Ekologiczna fraszka z branży ciepłowniczej

Jestem dogrzewana
ciepłem pewnego pana.

Satira ecologica dal campo del riscaldamento

Mi sono riscaldata
grazie al calore
di un signore.

Jak wychowywać?

Sekrety dobrego dzieci wychowania:
maksimum cierpliwości, minimum zaufania

Come educare?

I segreti dell’educazione dei bambini, ottima:
massima pazienza, fiducia minima.

Niejedna żona, niejeden mąż, niejeden polityk  

Obiecywali symbiozę.
Zapadli na sklerozę.

Più di una moglie, di un marito, di un politico

Hanno promesso la simbiosi.
Sono caduti nella sclerosi.

O szczęściu

Wtedy gdy jesteśmy młodzi,
zegar szczęścia szybciej chodzi.

A proposito di felicità

Quando siamo giovani invoca la voce
l’orologio della fortuna cammina più veloce.

 

A.Jarzębowska