we Wrocławiu

https://www.youtube.com/watch?v=_7b9H3CfH7g

fot.AJ

fot.AJ

fot.AJ

fot.AJ

jechałam na spotkanie Małgosi Hrycaj i Jacka Sojana. Okazało się, że występujących było co niemiara. Dzięki gościnnemu mikrofonowi klubu Pieśniarze mogli się zaprezentować różni artyści, również z innych krajów – Iranu, Węgier, Niemiec. Było wesoło, lirycznie, satyrycznie, muzycznie. Klimat, jaki lubię, do którego dorzuciłam parę swoich fraszek (zob.link)

foto organizatora

foto organizatora