Wilno 2023, Stara Rossa

Cmentarz na Rossie bez przewodnika to trochę chodzenie po omacku. Mimo oznaczeń mogił bardziej znanych postaci. Trzeba by mieć czasu więcej niż mieliśmy. Jednak zajrzeć warto, a wrażenia oczywiście niezapomniane. Sam cmentarz zmienił się od czasu, kiedy go widziałam po raz ostatni kilka, może kilkanaście lat temu. Zresztą niech mówią fotografie.