zlot poetów

KPK082

Do Łodzi 18-19 lipca 2015 r. zlecieli się poeci zewsząd. Było poetycko i śpiewająco. Integracja środowiska łódzkiego z przybyłymi gośćmi przebiegała wieloetapowo. Z całą pewnością był to czas zyskany dla przyjaźni, dla wzajemnego poznania, dla poznania twórczości w sygnalnym zakresie. Na zlot przygotowano sympatyczny almanach. Poczuliśmy się prawie jak na koloniach, bowiem cała impreza miała miejsce w budynku szkolnym na Minerskiej, a w almanachu zbieraliśmy autografy od obecnych na zlocie poetów. Pierwszy dzień przebiegł pod znakiem muzyki i poezji śpiewanej, drugi pod znakiem poezji i zmagań turniejowych w Turnieju Jednego Wiersza.

Jury TJW (Rafał Zięba, Magdalena Cybulska, Hanna Prosnak, Mariola Andrzejczak, Agnieszka Jarzębowska) po wysłuchaniu 22 utworów przyznało Grand Prix Krzysztofowi Grzelakowi, I miejsce Joannie Słodyczce, II miejsce Krzysztofowi P.Nowakowi, III miejsce Joannie Chachule, wyróżnienia: Małgorzacie Hrycaj, Joli Jaśkiewicz i Markat Nowackiej.

Impreza odbyła się z inicjatywy łódzkiego oddziału ZLP z jego prezesem Małgorzatą Skwarek-Gałęską i Łódzkiej Fabryki Snów z Mariolą Andrzejczak. A fotografujących było wielu.