zlot

VII Zlot Poetów w Plichtowie bardzo udany, szczególnie zapamiętam warsztaty ze znakomitą aktorką Katarzyną Żuk, chodniczek z fraszek z moim udziałem, debatę jurorską i wizytę w Byszewach – ulubionym miejscu Jarosława Iwaszkiewicza, a poza tym atmosferę wspólnej biesiady. Fotografie komórką w znakomitej większości mojego autorstwa (z wiadomych względów te, na których jestem, mają innych autorów).