wierszowe wyklejanki

z obrazkiemDo poetyDŁONIEdo poety UKLADAM SIEBIE tęsknię czas