muzycznie i poetycko, a może odwrotnie

Nieco lirycznie, nieco satyrycznie, nieco muzycznie. Miejsce i czas dobre dla poezji i muzyki. Uczestnicy spotkania zadowoleni, to i występujący ukontentowani. Wiersze dodatkowo zostały zaprezentowane w formie papierowej i znalazły godne miejsce na ścianach klubu, a nuż przypadkowy czytelnik odkryje coś dla siebie.

(Przed wyjściem z domu komentarz: – Nie wiedziałem, że masz takie zainteresowania religijne, spotykasz się z „prorokiem”… I tak oto nazwa klubu z rockowej stała się prorocza 😉 )