Sarenki

Na białym i we mgle.


Jarosław Trześniewski-Kwiecień
A sarny szukają wodopoju
pogoda lekko niewyraźna
szaro się robi i niepokój
w pogodę lekko niewyraźny
 
sarny się tłoczą w dzikim polu
szukają w śniegu traw zielonych
ta piątka saren tak wyraźnych
 w tle drzew zamglonych…