Taka piękna niedziela

Zdarzyło się w Mławie 26 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza im. Kamili Stabach .
Dnia 3 lipca 2015 roku, Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza im. Kamili Stabach w składzie:
Mirka Szychowiak – przewodnicząca, Marcin Orliński, Jarosław Trześniewski-Kwiecień – sekretarz, na posiedzeniu w dniu 3 lipca2015 roku stwierdziło:
Na konkurs wpłynęło ogółem 42 zestawy wierszy, oprócz jednego wszystkie spełniały warunki konkursu. Po rzeczowej dyskusji i analizie Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza im. Kamili Stabach wyłoniło laureatów. Wskazano godła, które uzyskały najwyższe notowania u jurorów: „APIS”, „Poohacz”, „Pan tu nie stał” i „selenitka”.
Po otwarciu godła Jury stwierdziło, że laureatami zostali :
Marcin Królikowski z Warszawy- Grand Prix.
Maciej Filipek z Dęblina (I miejsce)
Magdalena Cybulska z Łodzi (II miejsce)
Anna Maria Wierzchucka z Warszawy (III miejsce).
Wyróżnienia zdobyli: Kacper Płusa z Pabianic (godło „John White”)
Anna Piliszewska z Wieliczki( godło „”głowa Meduzy i dorośli” )
Krystyna Szarzyńska z Gniezna( godło „Lunatic”).
Zauważono ponadto kilkanaście interesujących wierszy. Ich autorami są: Wojciech Borkowski z Olsztyna , Renata Cygan z Londynu , Anna Grabowska z Paryża, Mirosław Kowalski z Mysłowic, Mariusz Kusion z Bielska-Białej, Marcin Miksza z Warszawy, Patryk Nadolny ze Starogardu Szczecińskiego Anna Nawrocka z Głogowa, Joanna Pucis z Warszawy, Agnieszka Kostuch z Trzebini, Piotr Zemanek z Bielska-Białej.

IMG_0430
*
Jury Konkursu 1 wiersza VIII Mławskiej Nocy Poetów w składzie:
Mirka Szychowiak, Anna Maria Wierzchucka i Jarosław Trześniewski -Kwiecień stwierdziło, że na konkurs wpłynęły 24 wiersze.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
I Miejsce Agnieszce Jarzębowskiej za wiersz: „wernisaż”
II Miejsce Bogumile Salomonowicz za wiersz „Abrazje”
i 3 III Miejsca
Pawłowi Łęczukowi za wiersz „Czyż nie dobija się źrebiąt”
Julii Jazz za wiersz „Hierarchia”
i Dorocie Surdyk za wiersz „ona spod znaku ryb”.
Poziom konkursu był bardzo wysoki.

http://salonliteracki.pl/new/konkursy/wyniki/330-wyniki-konkursu-1-wiersza-viii-mlawskiej-nocy-poetow