trzeba czasu

trzeba czasu
aby być dobrym rodzicem
trzeba czasu
aby być dobrą żoną
trzeba znaleźć czas
aby być sobą
2006