Contemporary Writers of Poland

W antologii wszystkie teksty są w języku angielskim. Mój wiersz *** (Młody człowiek nie pyta…) *** (A young man does not ask)

w tłumaczeniu Marka Marciniaka znajduje się na str. 19 , fotografia mojego autorstwa str. 20

contemporaryc