w chmurze

Internet jest pojemny, po raz kolejny mam przyjemność zagościć w międzynarodowym magazynie literackim „Azahar”, (bieżący nosi numer 106), a ja od numeru 100 znajduję kącik dla swojego tekstu a także (od 3 numerów) fotografii. Redaktorem tego magazynu jest Jose Rubio Zarzuela, który na c.a. 300 stronach mieści utwory kilkuset twórców z całego świata. Publikacje są w znacznej mierze w języku hiszpańskim, choć od niedawna znalazło się miejsce dla tekstów angielskojęzycznych. Pewną część periodyku zajmują prace plastyczne i fotograficzne. Mój wiersz został przełożony na język hiszpański przez znaną tłumaczkę z Meksyku prof. Alicię Minjarez Ramirez.