w szkole

6 maja 2022 roku miałam potrójne spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Czechach k.Zd.Woli. Klasy czwarte i piąte najpierw posłuchały mnie, a później była część warsztatowa. Nowa forma literacka – tautogram – spodobała się i powstały całkiem sympatyczne prace. 3 godziny zajęć upłynęły szybko, a ja otrzymałam bukiet róż. Nawet panie nauczycielki poprosiły o mój egzemplarz przykładowego tautogramu.