happening

za wiki

Happening (z ang. „dzianie się”, „zdarzenie”) – zorganizowane wydarzenie o charakterze artystycznym, ograniczone czasowo, mające swoją dramaturgię, tworzącą logiczną narrację, lub zestaw znaków: haseł, obrazów, gestów, przedmiotów, postaci w przestrzeni .Dla wielu dziedzin sztuki (plastyka, teatr, muzyka) stał się ożywczą formułą rozszerzającą obszar wąskich specjalności, realizując dzieła multimedialne i polisensoryczne. Happeningi powstały jako wynik wspólnej pracy artystów różnych dziedzin (na początku związanych z plastyką i sceną muzyczną) przy aktywnym, współuczestniczącym udziale publiczności. Pierwsze realizowane były w instytucjach sztuki, później jako wydarzenia w przestrzeni: miasta, ulicy, lotniska itp. Początkowo jako niezależna forma sztuki, z czasem stał się narzędziem komunikacji społecznej czy wyrazem postawy politycznej, jak również formą zwracania uwagi na jakiś problem.

A działo się rzeczywiście. Pretekstem do zorganizowania happeningu była feta z okazji otwarcia kolejnej linii ŁKA (Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej). Na dworcu zebrało się mnóstwo ludzi, był darmowy tort, rozkłady jazdy, podróż do Łęczycy, przechadzka do Tumu, no i wiersze, gitary, śpiew. Mały rajd przy dobrej pogodzie i nastrojach. Ludzie w różnym wieku i zasobem portfela spotkali się, rozmawiali, zwiedzali, poznawali się wzajemnie i integrowali. Czego chcieć więcej?